„OLYBET“ INTERNETO SVETAINIŲ PRIVATUMO TAISYKLĖS

1. DOKUMENTO PASKIRTIS

 

1.1. Šios interneto svetainės valdytoja yra UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“, juridinio asmens kodas 211733760, adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva (toliau – OLYBET arba mes). OLYBET pripažįsta jūsų privatumo svarbą ir yra įsipareigojusi saugoti lankytojų, teikusių savo asmeninius duomenis, Asmens duomenų privatumą ir saugumą, asmens duomenis. Šiose privatumo taisyklėse (toliau – Privatumo taisyklės) yra paaiškinta, kokia informacija apie lankytojus yra renkama, kokiais principais vadovaudamasi OLYBET renka ir naudoja informaciją jums lankantis interneto svetainėje www.olybet.lt (toliau – Interneto svetainė) ir naudojantis bet kuriomis Interneto svetainėje teikiamomis lošimų paslaugomis (toliau – Paslaugos).

1.2. OLYBET tvarko jūsų asmens duomenis vadovaudamasi šiomis Privatumo taisyklėmis ir laikydamasi taikytinų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), ir taikytinų Lietuvos Respublikos nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, kurie yra taikomi šių Privatumo taisyklių 2 skyriuje nurodytam asmens duomenų valdytojui.

 

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

 

Asmens duomenų valdytojų sąrašas nurodytas šių Privatumo taisyklių 10.1. punkte.

 

3. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3.1. Asmens duomenys yra informacija, kuri gali būti naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų kaip konkretaus privataus asmens tapatybę, su jumis susisiekti ar nustatyti jūsų buvimo vietą (toliau –  Asmens duomenys). Asmens duomenų rinkimo šaltinis priklauso nuo jūsų bendravimo su mumis būdo.

3.2. Registracijos duomenys. OLYBET tvarkomi Asmens duomenys, susiję su jūsų registracija Interneto svetainėje, yra el. pašto adresas, gyvenamosios vietos valstybė, telefono numeris, t.t. (toliau –  Registracijos duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate OLYBET registruodamiesi.

3.3. OLYBET tvarko toliau nurodytus Asmens duomenis tam, kad galėtų užbaigti jūsų registraciją ir patikrinti, ar jums gali būti leidžiama naudotis Paslaugomis. Šie duomenys yra vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, vartotojo vardas, vartotojo identifikavimo numeris, dokumento tipas, dokumento numeris, dokumento galiojimas, dokumento kopija, dokumentą išdavusi valstybė, pilietybė, adresas, kalba, valiuta, data, laikas, mobilusis parašas, t.t. (toliau – Patikrinimo duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate OLYBET registruodamiesi, ir Asmens duomenys, kuriuos mums pateikia tapatybės nustatymo bei patikrinimo paslaugų teikėjai.


3.4. Pinigų plovimo prevencijos tikslais renkami duomenys. Asmens duomenys, kuriuos OLYBET tvarko tam, kad užtikrintų galimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, sukčiavimo prevenciją, tokios veiklos nustatymą, tyrimą ir informavimą apie galimą tokią veiklą, taip pat, kad nustatytų taikomas sankcijas bei ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo arba esate susijęs (-usi) su politikoje dalyvaujančiu asmeniu, yra vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, informacija apie dalyvavimą politikoje, laimėjimo vieta, laikas ir data, t.t. (toliau – Pinigų plovimo prevencijos duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos, kai būtina, tiesiogiai pateikiate OLYBET taip pat duomenys gaunami iš valstybinių ar nevalstybinių registrų, iš įmonių, tvarkančių tarptautinių sankcijų registrus, teisėsaugos institucijų, iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia ar kuriuos mes pasitelkiame, teikdami paslaugas bei kitų asmenų.

3.5. Duomenys, kuriuos OLYBET tvarko tam, kad galėtų teikti jums Paslaugas, yra savanoriško atsisakymo lošti duomenys, draudimo lošti duomenys, vartotojo identifikavimo numeris, statymo identifikavimo numeris, valiuta, statymo suma, esamas likutis, lažybų identifikavimo numeris, pardavėjo identifikavimo numeris, statymo rūšis, statymo statusas, numatoma maksimali laimėjimo suma, statymo rezultato data, laimėjimo suma, išmokama laimėjimo suma, prisijungimo duomenys, IP adresas, valiuta, naudojimosi Paslauga pradžios ir pabaigos data ir laikas, t.t. (toliau – Lošimų duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, ir Asmens duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, surinkti iš OLYBET prieinamų duomenų bazių, t.t. (pvz., apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro (https://nelosti.lpt.lt/ext)).

3.6. Duomenys, kuriuos OLYBET tvarko tam, kad galėtų inicijuoti su Paslauga susijusius pinigų pervedimus, yra vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, data, laikas, operacijos suma, t.t. (toliau – Pinigų pervedimo duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos pateikiate mums prašydami atlikti pinigų pervedimą, ir Asmens duomenys, gauti iš mokėjimo paslaugų teikėjų.

3.7. OLYBET tvarko toliau nurodytus Asmens duomenis, jeigu jūs bendraujate su OLYBET telefonu, per Interneto svetainės pokalbių programą, el. paštu ar teikiate skundus: jūsų pranešimų turinį, el. pašto adresą arba socialinių medijų kontaktus, telefono numerį t.t. (toliau – Susirašinėjimo duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate OLYBET.

3.8. Duomenys, kuriuos OLYBET tvarko jums lankantis Interneto svetainėje, yra IP adresas (įskaitant buvimo vietą pagal IP adresą), interneto prieigos paslaugų teikėjas, nukreipiantysis universalusis adresas (angl. URL), data, vieta, prieigos žymos, sesijos raktas, naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, perduotų duomenų kiekis ir būsena, medijos prieigos kontrolės (angl. MAC) adresas ir t.t. (toliau – Techniniai duomenys). Šaltinis: Jums naršant Interneto svetainėje, ji pati automatiškai generuoja arba renka Techninius duomenis iš jūsų įrenginio.

3.9. Duomenys, kuriuos OLYBET tvarko rinkodaros tikslais, yra el. pašto adresas, telefono numeris, jūsų pasirinkimai (toliau – Rinkodaros duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai ar netiesiogiai (pvz. slapukų renkami duomenys) pateikiate OLYBET naudodamiesi Paslaugomis.

3.10. OLYBET Interneto svetainėje naudoja slapukus, siekdama optimizuoti Interneto svetainės veikimą ir jos funkcines galimybes. Slapukai gali rinkti jūsų Asmens duomenis. Daugiau informacijos galite rasti OLYBET slapukų naudojimo taisyklėse (toliau – Slapukų renkami duomenys).

3.11. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje Privatumo taisyklių dalyje, OLYBET taip pat gali tvarkyti asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdyti OLYBET privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius fizinių asmenų interesus.

3.12. Jeigu nepateiksite būtinos informacijos, OLYBET negalės užregistruoti jūsų vartotojo paskyros, suteikti jums Paslaugų arba įgyvendinti bet kurių kitų šių Privatumo taisyklių 5 skyriuje numatytų tikslų.


4. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

 

4.1. Norėdami gauti informacijos, kokie jūsų asmens duomenys yra renkami, kaip jie yra tvarkomi, jūs turite teisę kreiptis į OLYBET duomenų apsaugos pareigūną. OLYBET paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: [email protected]

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

 

5.1. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi OLYBET tvarko jūsų Asmens duomenis, priklauso nuo to, kokiu tikslu ir kokiame kontekste mes renkame Asmens duomenis. Tam, kad būtų aiškiau, mes suskirstėme visus Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir duomenų kategorijas į grupes pagal toliau nurodytus teisinius pagrindus: teisinės prievolės vykdymas, sutarties vykdymas, OLYBET teisėtas interesas ir jūsų sutikimas.

5.2. Jeigu teisinis pagrindas Asmens duomenų tvarkymui yra:

5.2.1. teisinės prievolės vykdymas, tai visų pirma reiškia, kad OLYBET privalo tvarkyti tam tikrus Asmens duomenis pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju mes negalime nuspręsti, kokius asmens duomenis rinkti ir tvarkyti, nes tai nustato taikytini teisės aktai;

5.2.2. sutarties vykdymas, tai reiškia, kad Asmens duomenys yra tvarkomi tam, kad būtų užtikrintas teisingas reglamento ir sutarties sąlygų laikymasis, su kurių laikymusi sutikote registruodamiesi Paslaugai;

5.2.3. OLYBET teisėtas interesas visų pirma reiškia tikslą tobulinti Interneto svetaines ir gerinti OLYBET veiklą. Vis dėlto, teisėtų interesų specifiniai aspektai kiekvienu atskiru atveju yra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje;

5.2.4. sutikimas, tai pirmiausia reiškia, kad Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, užtikrinti efektyvų jūsų kaip vartotojo naudojimąsi Paslaugomis jas pritaikant jūsų poreikiams yra įmanoma tik gavus jūsų sutikimą, o negavus jūsų sutikimo nebūtų įmanoma pritaikyti Paslaugų atsižvelgiant į jūsų poreikius.

5.3. Toliau pateikiamas nebaigtinis sąrašas, kuriame nurodyti duomenų tvarkymo tikslai, susiję su konkrečiomis duomenų kategorijomis ir duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu:

 

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos tvarkomos šiam tikslui pasiekti

Rinkodaros informacijos siuntimas jums el. paštu, SMS arba telefonu; rinkodaros informacijos turinio pritaikymas jūsų poreikiams

Jūsų sutikimas išreikštas pažymint savo pageidavimus varnele registracijos puslapyje; jūsų išreikštas sutikimas dėl tam tikrų slapukų naudojimo

Rinkodaros duomenys, Slapukų renkami duomenys


Jūsų vartotojo paskyros įregistravimas Interneto svetainėje


OLYBET su jumis sudarytos sutarties vykdymas


Registracijos duomenys


Tapatybės nustatymo duomenų perkėlimas iš kazino, lažybų punkto ir/arba automatų salono duomenų bazės į kliento nuotolinių lošimų paskyrą ir atvirkščiai.


OLYBET su jumis sudarytos sutarties vykdymas

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Registracijos duomenys Patikrinimo duomenys


Tapatybės patikrinimas


OLYBET su jumis sudarytos sutarties vykdymas
Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Registracijos duomenys Patikrinimo duomenys AML duomenys


Jūsų tapatybės ir amžiaus patikrinimas


Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Patikrinimo duomenys


Sukčiavimo išaiškinimas/ Pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymas


Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos prievolės vykdymas


Patikrinimo duomenys


Politikoje dalyvaujančių asmenų identifikavimas ir registravimas


Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos prievolės vykdymas


Pinigų plovimo prevencijos duomenys


Informacijos apie jūsų atliktus statymus, už statymus mums pervestas lėšas, lėšų grąžinimus ir jums atliktus pinigų pervedimus saugojimas


Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Patikrinimo duomenys, Lošimų duomenys


Savanoriško atsisakymo lošti patikrinimas Lošimų priežiūros tarnybos Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre


Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

 


Draudimo klientui lošti patikrinimas OLYBET tvarkomame asmenų, kuriems neleidžiama lošti, sąraše


Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės ir sutarties tarp jūsų ir OLYBET vykdymas


Jūsų naudojimosi Paslaugomis pradžios ir pabaigos (prisijungimo prie Paslaugų aplinkos) įregistravimas


Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos prievolės vykdymas


Informacijos apie tai, kiek laiko lošiate, ir jūsų statymo sumas ir laimėtus prizus registravimas ir galimybės jums ją matyti suteikimas


Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Interneto svetainės ir Paslaugų tobulinimas, pritaikymas jūsų asmeniniams poreikiams ir kūrimas


OLYBET teisėtas interesas vykdant įprastinę savo veiklą kurti ir tobulinti Interneto svetainę, Paslaugas ir siekti, kad vartotojui jomis būtų patogu naudotis


Techniniai duomenys, Slapukų renkami duomenys, Susirašinėjimo duomenys


Galimybės aptarnauti klientus ir galimybės jums bendrauti su OLYBET sudarymas; klientų atsiliepimų registravimas ir tvarkymas


OLYBET teisėtas interesas veiksmingai valdyti ryšius su vartotojais


Susirašinėjimo duomenys


Lėšų iš mokėjimo paslaugų teikėjo arba iš banko sąskaitos pervedimas į jūsų internetinę Paslaugų sąskaitą


Sutarties tarp jūsų ir OLYBET vykdymas


Lošimo duomenys, Pinigų pervedimo duomenys


Laimėjimo sumos pervedimas į jūsų banko sąskaitą


Sutarties tarp jūsų ir OLYBET vykdymas


Patikrinimas, ar jūsų banko sąskaitos duomenys atitinka jūsų Paslaugų sąskaitos duomenis


Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Patikrinimo duomenys, Pinigų pervedimo duomenys, Registracijos duomenys


Su klientais sudaromų sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1000 EUR, sekimas ir registravimas vykdant pinigų plovimo prevencijos reikalavimus


Lietuvos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas


Patikrinimo duomenys


Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Lošimų priežiūros tarnybos informavimas apie jūsų pinigines operacijas, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 EUR


Lietuvos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

 


Interneto svetainių ir Paslaugų teikimo problemų diagnozavimas ir šalinimas


OLYBET teisėtas interesas užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, susijusiam su Interneto svetaine ir Paslaugomis, taip pat užtikrinti Interneto svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą


Techniniai duomenys, Lošimų duomenys, Pinigų plovimo prevencijos duomenys, Patikrinimo duomenys


Statistinių duomenų, susijusių su Interneto svetaine ir Paslaugomis, analizavimas


OLYBET teisėtas interesas jos verslo vystymo tikslais analizuoti Interneto svetainės veikimą ir Paslaugas


Techniniai duomenys, Slapukų renkami duomenys, Lošimų duomenys


Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams, teikiantiems patikrinimo, mokėjimo ir sukčiavimo prevencijos paslaugas.


OLYBET teisėtas interesas nustatyti ir apsiginti nuo įtartinų ir sukčiavimo veiksmų Svetainėje ir teikiant Paslaugas.


Techniniai duomenys, Slapukų renkami duomenys, Lošimų duomenys, Patikrinimų duomenys, Pinigų pervedimo duomenys


Internetinių lošimų aplinkos kazino, pokerio ar sporto lažybų Paslaugoms teikti sukūrimas


Sutarties tarp jūsų ir OLYBET vykdymas


Registracijos duomenys, Patikrinimo duomenys, Pinigų plovimo prevencijos duomenys, Lošimų duomenys, Susirašinėjimo duomenys, Techniniai duomenys, Rinkodaros duomenys, Slapukų renkami duomenys


Interneto svetainės ir Paslaugų saugumo užtikrinimas išaiškinant ir užkertant kelią Paslaugų teikimui kliudančios programinės įrangos, įrenginių ir technikų naudojimui


OLYBET teisėtas interesas užtikrinti duomenų tvarkymo, Interneto svetainės ir Paslaugų saugumą


Duomenų perdavimas OLYBET grupės viduje


OLYBET teisėtas interesas naudoti bendrą administravimo infrastruktūrą ir optimizuoti išlaidas (įskaitant duomenų saugojimą)


Medžiagos, kurioje yra Asmens duomenų, saugojimas OLYBET atsarginių kopijų darymo sistemose


OLYBET teisėtas interesas užtikrinti duomenų tvarkymo operacijų saugumą


Mokėjimų sąskaitos sutarties vykdymui, mokėjimų sąskaitos atidarymo, įmokų priėmimo, pervedimo ir administravimo paslaugų teikimo


Duomenų subjektų sutikimas; sutarties vykdymas


Lošėjo vardas, pavardė, asmens kodas/ gim. data, banko sąskaitos numeris, pavedimo suma, data, laikas, mokėjimo sąskaitos sutartis


5.4. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis kitais tikslais, su sąlyga, kad OLYBET informuos jus apie jų tvarkymo tikslus ir naudojimą atitinkamu metu ir kad jūs duosite savo sutikimą dėl numatomo Asmens duomenų tvarkymo, arba atsiras kiti teisiniai pagrindai naujiems duomenų tvarkymo tikslams, arba naujasis tikslas bus suderinamas su pirmiau nurodytu pradiniu tikslu.

 

6. AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU GRINDŽIAMI SPRENDIMAI IR PROFILIAVIMAS

 

6.1. Jums naršant Interneto svetainėse ir naudojantis Paslaugomis OLYBET gali tam tikrais atvejais automatizuotai tvarkyti jūsų Asmens duomenis ir remdamasi jūsų Asmens duomenimis priimti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus. Šie automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai gali turėti įtakos Paslaugų turiniui ir galimybei naudotis Paslaugomis ar jų funkcionalumais.

6.2. Toliau nurodytais atvejais mes galime priimti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kai tai leidžia taikytini teisės aktai, arba kai tai yra būtina jūsų ir OLYBET sudarytos sutarties vykdymui:

6.2.1. Patikrinti jūsų tapatybę ir tai, ar jums gali būti leidžiama naudotis Paslaugomis kai registruojate savo vartotojo paskyrą Interneto svetainėse. Jums registruojantis Paslaugų vartotoju Interneto svetainėse, remdamiesi dalinai automatizuotai tvarkomais asmens duomenimis mes patikriname, ar jūs atitinkate kriterijus, kad būtų įregistruota jūsų vartotojo paskyra ir jūs galėtumėte naudotis Paslaugomis. Sprendimų priėmimo procese analizuojami jūsų Asmens duomenys, pavyzdžiui, gimimo data (amžius), asmens kodas, tautybė, savanoriško atsisakymo lošti duomenys ir draudimo lošti duomenys, atsižvelgiant į leidimui lošti įstatymų nustatytus reikalavimus. Šiuos duomenis įprastai jūs pateikiate tiesiogiai arba jie yra gaunami iš OLYBET prieinamų duomenų bazių, susijusių su Paslaugų teikimu (pvz., asmenų, kurių galimybė lošti yra apribota, sąrašo). Priėmus dalinai automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą, atliekama jūsų registracija ir jums leidžiama naudotis Paslaugomis arba atsisakoma atlikti registraciją ir jums neleidžiama naudotis Paslaugomis.

6.2.2. Patikrinti vartotojo mokėjimų duomenis. Vadovaujantis taikytinais teisės aktais, OLYBET privalo patikrinti, ar jūsų mokėjimo sąskaitos duomenys atitinka vartotojo paskyroje nurodytus duomenis, kuriuos pateikėte užsisakydami Paslaugas. Automatizuotai tvarkomi Asmens duomenys yra banko sąskaitos duomenys (vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris). Šie duomenys yra renkami tiesiogiai iš jūsų ir gaunami iš mokėjimo paslaugų teikėjo. Priėmus automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą, pinigai yra pervedami į jūsų vartotojo sąskaitą arba atsisakoma juos pervesti.

6.2.3. Vertinti riziką ir tai, kaip laikotės sporto lažybų taisyklių ir kitų Paslaugų teikimo taisyklių. Vadovaudamiesi reglamentu, OLYBET neleidžia klientams bendradarbiauti ir todėl aktyviai naudoja priemones, siekdama užtikrinti, kad nebūtų naudojami skriptai, botai ir kiti įrenginiai ar technikos, kliudantys teisingam žaidimui. Siekdami kovoti su bet kokiu kliudymu teisingam žaidimui ir privalomų Paslaugų teikimo taisyklių nesilaikymu mes analizuojame jūsų veiksmus Interneto svetainėse ir jums naudojantis Paslaugomis. Tokios analizės tikslais mes daugiausia naudojame Techninius duomenis ir Lošimų duomenis, kaip jie apibrėžti šių Privatumo taisyklių 3.5. ir 3.8. punktuose. Mes lyginame šiuos duomenis su anksčiau mūsų surinktais arba iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gautais duomenimis apie jus arba jūsų įrenginį. Priėmusi automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą, OLYBET ir (arba) jos pasitelktas lošimo paslaugų teikėjas (kuris tvarko suvestinius duomenis tiktai pagal vartotojo identifikavimo numerį) gali apriboti prieigą prie Paslaugų funkcijų (pvz., anuliuoti pakartotinius statymus iš to paties IP adreso ar bendro adreso, apriboti maksimalias statymo sumas, t.t.), jeigu veiksmai neatitinka reikalavimų.

6.2.4. Išaiškinti sukčiavimo atvejus. Laikydamasi taikytinų teisės aktų reikalavimų, OLYBET privalo išaiškinti ir atgrasyti nuo veiklos, susijusios su pinigų plovimu ir sukčiavimu. Šiuo tikslu OLYBET arba pinigų plovimo prevencijos paslaugų teikėjas palygina jūsų įrenginio identifikatorius internete (pvz., Techninius duomenis ir Slapukų renkamus duomenis, kaip apibrėžta šių Privatumo taisyklių 3.8. ir 3.10. punktuose) ir Lošimų duomenis (žr. 3.5. punktą) su panašiais anksčiau surinktais duomenimis apie jus arba jūsų įrenginį, naudojamą apsilankymui Interneto svetainėse. Nustačius, kad jūsų paskyra ar įrenginys yra naudojami sukčiavimo ar pinigų plovimo tikslais, automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo pagrindu OLYBET gali apriboti jūsų naudojimąsi Paslaugomis (pvz., užblokuoti arba įšaldyti jūsų vartotojo paskyrą).

6.3. Šių Privatumo taisyklių 6.2 punkte nurodyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai įprastai priimami nedalyvaujant žmogui. Jūs turite teisę reikalauti, kad 6.2.3 ir

6.2.4 punktuose nurodyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai būtų priimami dalyvaujant žmogui; jūs galite pareikšti savo nuomonę dėl tokių sprendimų ir juos ginčyti.

 

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

7.1. Jūsų Asmens duomenys (visos duomenų kategorijos, nurodytos 3.10. punkte, išskyrus Slapukų renkamus duomenis) saugomi tiek, kiek yra pagristai būtina šių Privatumo taisyklių 5 skyriuje nurodytiems tikslams pasiekti, arba kol privalome tai daryti vykdydami savo teisinę prievolę. Toliau pateikiamas nebaigtinis sąrašas kartu su jūsų Asmens duomenų saugojimo pavyzdžiais.

7.1.1. Registracijos duomenys, Patikrinimo duomenys, Pinigų plovimo prevencijos duomenys ir Lošimų duomenys saugomi iki 8 metų nuo paskutinio jūsų prisijungimo prie vartotojo paskyros.

7.1.2. Piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, turi būti saugomi 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad duomenys apie mokėjimo operacijas, kurių vertė yra lygi arba didesnė nei 1000 EUR, bus saugomi 8 metus. Lošimų priežiūros tarnybai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai teikiami pranešimai apie mokėjimo operacijas, kurių vertė yra lygi arba viršija 15 000 EUR, bus saugomi 8 metus.

7.1.3 Rinkodaros duomenys bus saugomi 1 metus nuo tokių duomenų surinkimo.

7.1.4. Susirašinėjimo duomenys bus saugomi 3 mėnesius nuo tokių duomenų surinkimo.

7.1.5. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo dokumentai bus saugomi 5 metus nuo dalykinių santykių pabaigos.

7.1.6. Techniniai duomenys bus saugomi 30 dienų nuo tokių duomenų surinkimo.


7.2. Pasibaigus šių Privatumo taisyklių 7.1 punkte paminėtam duomenų saugojimo terminui, mes galime ilgiau saugoti jūsų Asmens duomenis, jei tai yra būtina tam, kad galėtume vykdyti savo teisines prievoles, teisinio reguliavimo reikalavimus, spręsti ginčus ir užtikrinti jūsų ir OLYBET sudarytos sutarties vykdymą, arba galime nuasmeninti jūsų Asmens duomenis ir šią nuasmenintą informaciją saugoti neribotą laiką.

7.3. Pasibaigus šių Privatumo taisyklių 7.1 punkte nurodytam duomenų saugojimo terminui arba pasibaigus duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui OLYBET saugos medžiagą, kurioje yra Asmens duomenų, atsarginių duomenų kopijų darymo sistemose, iš kurių atitinkama medžiaga bus ištrinta pasibaigus atsarginių duomenų kopijų saugojimo ciklui. OLYBET užtikrina, kad tuo laikotarpiu, kol bus daromos atsarginių duomenų kopijos, jose esančiai medžiagai apsaugoti bus naudojamos tinkamos apsaugos priemonės. Atsarginių duomenų kopijose esanti medžiaga nėra naudojama, t. y. ji nėra tvarkoma jokiam kitam tikslui ir OLYBET kaip įmanoma greičiau ištrina tokią medžiagą, t. y. pasibaigus OLYBET atsarginių duomenų kopijų saugojimo ciklui Asmens duomenys bus sunaikinti.

 

8. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

8.1. Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir jie būtų atnaujinami. Mes prašome jus padėti mums vykdyti šią prievolę užtikrinant, kad informuosite mus apie bet kokius reikalingus mūsų tvarkomų jūsų Asmens duomenų pakeitimus.

8.2. Jūs galite bet kada kreiptis į mus, norėdami įgyvendinti toliau nurodytas su jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusias savo teises:

8.2.1. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su bet kokiais duomenimis, kurie gali būti laikomi jūsų Asmens duomenimis. Tai apima teisę gauti informaciją, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, ir kokiu tikslu mes juos tvarkome.

8.2.2. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume bet kuriuos jūsų Asmens duomenis, jeigu manote, kad jie yra netikslūs ir neišsamūs.

8.2.3. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pavyzdžiui, automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų priėmimą remiantis jūsų Asmens duomenimis, arba kitais atvejais, kai jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes grindžiame mūsų teisėtu interesu.

8.2.4.  Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jeigu jūs norite: (i) pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo teisėtumo; (ii) užfiksuoti neteisėtą Asmens duomenų tvarkymą; (iii) gauti Asmens duomenis arba išvengti Asmens duomenų ištrynimo siekiant pareikšti arba apginti teisinius ieškinius; arba (iv) reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą kol bus įvertintas OLYBET teisėto intereso tvarkyti konkrečius Asmens duomenis tikėtinumas.

8.2.5 Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite reikalauti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu Asmens duomenys nebėra reikalingi tam, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba jeigu jūs manote, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, arba jeigu jūs manote, kad Asmens duomenys turi būti ištrinti tam, kad galėtume vykdyti teisinį reikalavimą.

8.2.6 Teisė į duomenų perkeliamumą. Jeigu jūsų Asmens duomenys yra automatiškai tvarkomi gavus jūsų sutikimą arba su jumis sudarytos sutarties pagrindu, jūs galite reikalauti, kad mes pateiktume jums Asmens duomenis susistemintai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, jūs galite reikalauti, kad Asmens duomenys būtų perleisti kitam duomenų valdytojui. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tai gali būti padaryta tiktai jeigu tai yra techniškai įmanoma.

8.2.7 Teisė atšaukti jūsų sutikimą. Tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą nepatirdami dėl to jokių neigiamų pasekmių.

8.2.8. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jeigu jūsų netenkina mūsų atsakymas į jūsų prašymą dėl Asmens duomenų arba jūs manote, kad mes tvarkome jūsų Asmens duomenis nesilaikydami teisės aktų reikalavimų, jūs galite pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai adresu www.ada.lt.

8.3.  Atkreipiame dėmesį, kad jūsų pateiktą prašymą dėl šių Privatumo taisyklių 8.2 punkte nurodytų jūsų teisių galėsime nagrinėti, jeigu pateiksite mums pakankamai informacijos. Prieš atsakydami į jūsų prašymą mes galime paprašyti, kad pateiktumėte papildomos informacijos jūsų tapatybės nustatymo ir jūsų prašymo įvertinimo tikslais.

 

9. DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

9.1. OLYBET atskleidžia jūsų Asmens duomenis tretiesiems asmenims tiktai vadovaudamasi šiomis Privatumo taisyklėmis ir tiktai asmenims, kurie turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir yra įsipareigoję saugoti jų konfidencialumą arba privalo laikytis įstatymų nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Atskirais atvejais OLYBET pasidalins jūsų Asmens duomenimis su trečiąją šalimi tiktai tuo atveju, jeigu sutikote, kad jūsų Asmens duomenys būtų atskleisti.

9.2. Tvarkydama duomenis OLYBET gali atskleisti jūsų Asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams (įskaitant pasitelktus duomenų tvarkytojus) tiktai tuo atveju, jeigu tai būtina vykdant įstatyminius reikalavimus, sutartines prievoles, taip pat kiek tai būtina OLYBET, nurodytiems tikslams įgyvendinti. OLYBET užtikrina, kad su duomenų tvarkytojais būtų pasirašytos atitinkamos duomenų tvarkymo sutartys ir įgyvendintos atitinkamos priemonės, užtikrinančios saugų klientų duomenų tvarkymą ir jūsų teisių apsaugą.

Gavėjo tipas

Atskleidimo tikslas

Gavėjo buvimo vieta

Internetinių lošimų paslaugų teikėjai

Galimybės jums naudotis internetinių lošimų aplinka sudarymas (atkreipiame dėmesį, kad daugiausia atskleidžiami suvestiniai Asmens duomenys, iš kurių negalima nustatyti jūsų tapatybės).

Daugiausia Europos Sąjunga, bet taip pat ir Meno sala, Gernsis ir Kanada


Paslaugų teikėjų patikrinimas ir tapatybės patvirtinimas


Patikrinimo ir tapatybės patvirtinimo paslaugų teikimas, siekiant sudaryti jums galimybę naudotis Paslaugomis, atgrasyti nuo sukčiavimo ir išaiškinti sukčiavimo atvejus.


Europos Sąjunga ir JAV


Mokėjimo paslaugų teikėjai (įskaitant mokėjimo įstaigas, pvz., bankus) ir kiti pinigų pervedimo paslaugų teikėjai


Lėšų pervedimas iš mokėjimo paslaugų teikėjo arba iš banko į jūsų internetinę Paslaugų sąskaitą ir laimėjimo sumos pervedimas į jūsų banko sąskaitą, mokėjimų sąskaitos atidarymas.


Daugiausia Europos Sąjunga, bet taip pat ir Gernsis


Teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijos


OLYBET atskleidžia jūsų Asmens duomenis teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijoms tiktai tuo atveju, jeigu mes privalome atskleisti šiuos duomenis ir jais pasidalinti tam, kad vykdytume teisinę prievolę (pavyzdžiui, jeigu tai mums privaloma pagal taikytiną teisę, teismo nurodymu arba sukčiavimo ar kitų nusikaltimų prevencijai).


Europos Sąjunga


Veiklai vykdyti reikalingų palaikymo paslaugų teikėjai (teisės konsultantai, apskaitos specialistai ir t.t., kurie privalo laikytis konfidencialumo)


Teisėti interesai užtikrinti Interneto svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą; įprastinės veiklos vykdymas.


Europos Sąjunga


IT paslaugų teikėjai


IT sprendimai, būtini Interneto svetainės valdymui ir Paslaugų teikimui.


Daugiausia Europos Sąjunga ir JAV


Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai


Galimybės jums sujungti savo vartotojo paskyrą su savo socialinių medijų paskyromis sudarymas.


Daugiausia Europos Sąjunga ir JAV


OLYBET grupės įmonės


Bendros administravimo infrastruktūros naudojimo tikslu.


Europos Sąjunga

9.3. Tam tikrais atvejais mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jeigu atitinkamos veiklos vykdymui reikalingos paslaugos yra teikiamos už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų. Mes naudojame specialias Asmens duomenų apsaugos priemones tam, kad užtikrintume jūsų Asmens duomenų saugumą. Jūs turite teisę gauti informaciją ar susipažinti su išsamiu duomenų tvarkytojų, kurie perduoda jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, sąrašu ir jų numatomomis naudoti saugumo priemonėmis ir šiuo tikslu galite kreiptis į mus naudodami šiose Privatumo taisyklėse nurodytus kontaktinius duomenis.

 

10. INFORMACIJA APIE „OLYMPIC CASINO“ IR „OLYBET“ KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ TIESIOGINĖS RINKODAROS IR ANALIZĖS TIKSLAIS

 

10.1. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra „Olympic Entertainment Group AS“, valdanti „Olympic Casino“ Estijoje, „OB Holding 1 OÜ“, valdanti „OlyBet“ Estijoje ir UAB „Olympic Casino Group“, valdanti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ Lietuvoje.

10.2. Duomenų valdytojų kontaktai:

„Olympic Entertainment Group AS“


Kodas 14437516

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija El. paštas [email protected]

 

„OB Holding 1 OÜ“

Kodas 14975047

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija El. paštas [email protected]

 

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Kodas 211733760

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva El. paštas [email protected]

10.3. Mes naudojame jūsų pateiktus elektroninius kontaktinius duomenis, kad galėtume jums siųsti informaciją ir specialius pasiūlymus jūsų pasirinktomis temomis, tokiu būdu reklamuodami „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 straipsnyje.

10.4. Jei jūs sutinkate, informacija ir specialūs pasiūlymai bus suasmeninami, t. y. siunčiami jums, atsižvelgiant į jūsų interesus ir elgseną. Rengdami tokius pasiūlymus, mes galime su jumis susisiekti, pavyzdžiui, dėl to, kaip jūs naudojate „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ paslaugas (pavyzdžiui, jei jūs pirmenybę teikiate tam tikriems žaidimams „Olympic Casino“, mes galime jus informuoti, jei tokie žaidimai bus siūlomi „OlyBet“; jei jūs dalyvavote tam tikruose renginiuose ar gavote pasiūlymus anksčiau, mes galime juos pasiūlyti dar kartą arba pateikti specialius pasiūlymus žaidėjams, kurie yra statę tam tikras sumas ir kt.). Mes siekiame geriau jus pažinti ir paskatinti naudoti mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą. Automatizuotas sprendimų priėmimas paprastai vyksta be žmogaus įsikišimo. Tačiau šie sprendimai nesukelia jums jokių teisinių pasekmių ir nedaro jums kitos reikšmingos įtakos. Blogiausiu atveju, mes galime jums siųsti pasiūlymus, kurie jūsų nedomina. Suasmeninti pasiūlymai gali padidinti azartinių lošėjų priklausomybę, tačiau mes imamės reikiamų apsaugos priemonių, niekada nesikreipiame į tokius žaidėjus sąmoningai ir labai rekomenduojame žaisti azartinius žaidimus atsakingai. Jūs turite teisę reikalauti, kad priimant sprendimus dalyvautų žmonės, taip pat turite teisę išreikšti savo nuomonę dėl tokių sprendimų ir užginčyti juos. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 straipsnyje. Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais, kol jūs atsiimsite savo atitinkamą (- us)       sutikimą       (-us),       kartais       prašydami       jūsų       atnaujinti       savo       pasirinkimus. Mes taip pat teiksime jums informaciją ir specialius pasiūlymus telefonu arba jums apsilankant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“. Šie pasiūlymai paprastai yra suasmeninami, t. y. parenti mūsų geriausiomis žiniomis apie jūsų interesus ir elgseną, kaip paaiškinta pirmiau. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus bei skatinti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą (BDAR 6(1)(f) straipsnis). Tokiu atveju mes darome išvadą, kad priklausomai nuo aplinkybių, jūsų teisėtas interesas ar esminės teisės bei laisvės, kurioms galioja asmens duomenų apsauga, neviršija mūsų teisėto intereso. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui su jūsų situacija susijusius pagrindu, kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat jūsų duomenys toliau nebus tvarkomi ir asmens duomenų analizės tikslais, nebent įrodysime svarų teisinį pagrindą tokiam duomenų tvarkymui, kuris viršija jūsų interesus, teises ir laisves. Tačiau pažymime, kad sutikimo (-ų) tvarkyti duomenis rinkodaros ir analizės tikslais atšaukimas netrukdo mums tvarkyti jūsų asmens duomenų kitais privatumo politikoje numatytais tikslais.


10.5. Mes naudojame jūsų mums pateiktus ar sukurtus jums naudojant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“ paslaugas asmens duomenis analizei, t. y. tam, kad galėtume geriau suprasti savo klientus, jų poreikius ir elgseną; kad galėtume priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus. Jūsų asmens duomenys yra siunčiami į Estiją, juos analizuoja jungtiniai duomenų valdytojai „Olympic Entertainment Group AS“ ir

„OB Holding 1 OÜ“. Mes analizuojame jūsų duomenis tam, kad suprastume, kokie „Olympic Casino“ žaidimai yra populiarūs ir ar juos taip pat turi siūlyti „OlyBet“, siekiant padidinti vartotojų skaičių; kokia tvarka turi būti vardijami žaidimai, didinant jų populiarumą; kokie „OlyBet“ sporto renginiai yra populiarūs ir turi būti siūlomi „Olympic Casino“; kokie yra mūsų klientai, kurie yra aktyvūs internete ir realiame gyvenime ir kt. Nors tokia analizė iš pradžių gali būti grindžiama kai kuriais jūsų asmens duomenimis, duomenys yra suminiai ir jokie asmens duomenys nėra naudojami jokiose ataskaitose.

10.6. Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis anksčiau nurodytais tikslais tol, kol jūs tam paprieštarausite ir kol neturėsime teisės toliau tvarkyti jūsų asmens duomenų arba tol, kol jūs turėsite galiojančią sutartį su mumis.

10.7. Atkreipkite dėmesį, kad kitos asmens duomenų tvarkymo praktikos yra aprašytos mūsų atitinkamose privatumo politikose, kurias galite rasti interneto svetainėse („Olympic Casino“ – www.olympic-casino.lt ir „OlyBet“ – www.olybet.lt). „Olympic Casino“ privatumo politika taip pat pateikiama „Olympic Casino“ priimamuosiuose.

 

11. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

 

11.1. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

 

12. ŠIŲ PRIVATUMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

 

12.1. Šios Privatumo taisyklės gali būti bet kada pakeistos tam, kad atspindėtų mūsų Asmens duomenų tvarkymo pasikeitimus, ir tokiu atveju naujausia Privatumo taisyklių redakcija bus paskelbta šiame puslapyje. Prašome periodiškai susipažinti su šiomis Privatumo taisyklėmis, ypač prieš pateikdami bet kokius naujus asmenį identifikuojančius duomenis.

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė Tomas Palevičius

Data: 2023-01-31 14:43:39


Generalinis direktorius Administracija