Duomenų tvarkymas

UAB „Olympic Casino Group Baltija“
Asmens duomenų apsaugos procedūra
Informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – Bendrovė), adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 5 2638 638, [email protected]
2. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 69852559, el.p. [email protected] .
3. Klientas turi teisę gauti bendrovės patvirtinimą, ar jo duomenys yra tvarkomi ir ar prie jų yra prieinama, ar ne.
4. Jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto, tuomet jis turi teisę sužinoti iš kur buvo gauti jo asmens duomenys.
5. Klientas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti.
6. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
7. Klientas turi teisę sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jo asmens duomenys.
9. Klientas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, taip pat klientas turi teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
10. Klientas turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui. Duomenys turi būti pateikti struktūriškai, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu.
11. Bendrovė, tiekdama paslaugas gali dalintis kliento duomenimis su „Olympic Entertainment Group“ bendrovėmis.
12. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas paraišką el. paštu [email protected] arba jis gali atvykti adresu A.Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva.
13. Duomenų subjekto tvarkymo informacija

Duomenų rinkimo tikslas  Lankytojų tikrinimas pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų registro duomenis" 
Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, apribojimų pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų
registro duomenis" buvimas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija Azartinių lošimų įstatymas str. 10 p. 21
Duomenų gavėjų kategorijos Darbuotojas pamainoje
Saugojimo laikotarpis Tiek, kiek yra vykdoma operacija


Duomenų rinkimo tikslas  Lankytojų tikrinimas pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų registro duomenis" 
Asmens duomenų kategorija

Kliento foto nuotraukos įkėlimas į Bendrovės duomenų bazę

Duomenų rinkimo pagrindas Teisėtas interesas
Pagrindo specifikacija  
Duomenų gavėjų kategorijos

Darbuotojas pamainoje, Lošimo namų vadovas, Kazino operacijų direktorius, Generalinis direktorius, Ryšių
su klientais skyriaus darbuotojas, Stebėjimo skyriaus darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis 8 metai nuo kliento paskutinės registracijos datos


Duomenų rinkimo tikslas 

Politinėje veikloje dalyvaujančių asmenų nustatymas ir pranešimas apie jų vizitus atsakingiems Bendrovėje
už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją asmenims

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, duomenis apie asmens dalyvavimą politinėje veikloje,
data ir laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo str. 14 p.1
Duomenų gavėjų kategorijos Internetinio kazino darbuotojas, Rizikos analitikas
Saugojimo laikotarpis Tiek, kiek klientas dalyvauja politinėje veikloje ir vieneri metai jam nustojus dalyvauti politinėje veikloje


Duomenų rinkimo tikslas  Atsakingų asmenų informavimas apie didelius laimėjimus SMS
Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, lošimo organizavmo vieta kurioje įvyko laimėjimas,
laimėjimo suma, data bei laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisėtas interesas
Pagrindo specifikacija  
Duomenų gavėjų kategorijos Lošimo namų vadovas, Kazino operacijų direktorius, Generalinis direktorius, Ryšių su klientais skyriaus

darbuotojas, Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Stebėjimo skyriaus darbuotojas, OEG valdyba, Rizikos
analitikas

Saugojimo laikotarpis 1 metai


Duomenų rinkimo tikslas  Lankytojų grįžtamojo ryšio informacija (skundai/pasiūlymai/pageidavimai)
Asmens duomenų kategorija

Lankytojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el.paštas, telefono nr.), grįžtamojo ryšio palikimo
turinys, data

Duomenų rinkimo pagrindas Teisėtas interesas
Pagrindo specifikacija  
Duomenų gavėjų kategorijos Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius,
Saugojimo laikotarpis 3 mėnesiai


Duomenų rinkimo tikslas  Nuotolinių lošimų kliento lėšų pervedimas į jo banko sąskaitą
Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, pavedimo suma, laimėjimo aprašymas, data, laikas (Depozitinės tranzakcijos šaltinis)

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo str. 9 p. 9
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 8 metai po kliento paskutinės registracijos datos


Duomenų rinkimo tikslas 

Mokesčių inspekcijos informavimas apie azartinių lošimų laimėjimus kurie viršija 1000 eurų sumą (Didelio
laimėjimo pažyma)

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas, laimėjimo suma, laimėjimo vieta bei laikas (data)

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija LR valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas
Duomenų gavėjų kategorijos Darbuotojas pamainoje, Lošimo namų vadovas, Apskaitos skyriaus darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


Duomenų rinkimo tikslas  Rinkodaros informacijos siuntimas klientams SMS
Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, rinkodaros informacija, telefono numeris, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Duomenų subjekto sutikimas
Pagrindo specifikacija  
Duomenų gavėjų kategorijos Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 1 metai


Duomenų rinkimo tikslas  Rinkodaros informacijos siuntimas klientams el.paštu
Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, rinkodaros informacija, el.pašto adresas, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Duomenų subjekto sutikimas
Pagrindo specifikacija  
Duomenų gavėjų kategorijos Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 1 metai


Duomenų rinkimo tikslas  Nuotolinių lošimų vartotojo paskyros sukūrimas
Asmens duomenų kategorija

Lošėjo vardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data, vartotojo vardas, telefonas, el.pašto adresas, vartotojo
ID, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija LR Azartinių lošimų įstatymo str. 20 (3) 2 p.
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius
Saugojimo laikotarpis 8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)


Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų paskyros tikrinimas/patvirtinimas

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, ddokumento tipas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data,
dokumento kopija, šalis, išdavusi asmens dokumentą, adresas, kalba, valiuta, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstattymas str. 19 p. 10
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius
Saugojimo laikotarpis 8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)


Duomenų rinkimo tikslas  Bankinis pavedimas į kliento nuotolinių lošimų paskiros sąskaitą
Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, pavedimo suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstattymas str. 19 p. 12
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


Duomenų rinkimo tikslas  Dalyvavimas nuotoliniu būdu organizuojamuose lošimuose
Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, statymų ID, valiuta, statymų suma, statymų buklė, laimėjimų suma, išmokėjimų suma

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstattymas str. 19 p. 12
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)


Duomenų rinkimo tikslas  Dalyvavimas nuotoliniu budu organizuojamose lažybose
Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, statymų ID, valiuta, statymų suma, statymų tipas, lošimo ID, statymų buklė, prognozuojamas
maksimalus laimėjimas, įvykio rezultatas, laimėjimų suma, išmokėjimų suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Teisinis įpareigojimas
Pagrindo specifikacija LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstattymas str. 19 p. 12
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš "Skrill" sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, tranzakcijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Sutarties vykdymas
Pagrindo specifikacija Buhalterinės apskaitos įstatymas
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


Duomenų rinkimo tikslas  Pinigų pervedimas iš "Paysera" sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą
Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, tranzakcijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Sutarties vykdymas
Pagrindo specifikacija Buhalterinės apskaitos įstatymas
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


Duomenų rinkimo tikslas  Pinigų pervedimas iš Bendrovės banko sąskaitos sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą
Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, tranzakcijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Sutarties vykdymas
Pagrindo specifikacija Buhalterinės apskaitos įstatymas
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


Duomenų rinkimo tikslas  Pinigų pervedimas iš Kliento banko sąskaitos į Bendrovės banko sąskaitą
Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, tranzakcijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas Sutarties vykdymas
Pagrindo specifikacija Buhalterinės apskaitos įstatymas
Duomenų gavėjų kategorijos Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas
Saugojimo laikotarpis 10 metų


OCGB duomenų apsaugos procedūra Patvirtinta 2018-05-25