Privatumo politika

Šiame dokumente aptariami OlyBet taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų asmenų, besinaudojančių šia inteneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu.

Savo veikloje naudosime visą mums suteikiamą informaciją (gautą internetu per mūsų svetainę, naudojantis klientų aptarnavimo įrankiais, kitais būdais) ar kitaip priklausiančią įmonei pagal iš anksto nustatytas taisykles. Suteikdami asmeninę informaciją naudojantis OlyBet svetaine – jūs patvirtinate jūsų pritarimą leisti ja naudotis pagal Privatumo taisyklėse nustatytas taisykles.

Informacijos kaupimas ir panaudojimo būdai

Jūsų asmeninę informaciją kartu su papildomais duomenimis galime naudoti šiais tikslais:

  • Analizuojant jūsų statymus
  • Atliekant jūsų užklausas dėl informacijos
  • Kuriant ir valdant jūsų sąskaitą
  • Vykdant oficialius įstatyminius reikalavimus
  • Kuriant jūsų asmeninį profilį
  • Informuojant jus apie mūsų teikiamas paslaugas ir pasiūlymus
  • Teikiant Jums azartinių lošimų paslaugas
  • Teikiant klientų aptarnavimo paslaugas
  • Atliekant rinkodarinius mūsų paslaugų tyrimus
  • Informuojant Jus apie mūsų paslaugų ar įrangos atnaujinimus.

 

Informacijos saugojimas

Mes imsimės visų įmanomų būdų ir veiksmų, kad Jūsų asmeninė informacija būtų saugi. Mes galime atskleisti turimus duomenis tik toms kompanijoms ar atskiriems mūsų padaliniams, verslo įstaigoms, kurioms suteikta teisė veikti mūsų vardu. Kuriant naują sąskaitą mūsų sistemoje, norėdami patikrinti jūsų kredito likvidumą, išvengti neteisėtų piniginių operacijų, sukčiavimo, patikrinti jūsų amžių ar tapatybę, mes galime kreiptis į trečiąsias šalis, įskaitant ir kredito įstaigas, kurios turi informaciją apie jus. Mes taip pat galime teikti užklausas, ar atskleisti tam tikrą informaciją apie tai, kaip Jūs atliekate finansines operacijas savo sąskaitoje trečiosioms šalims dėl pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos. OlyBet niekada jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims nepardavinėjo ir nepardavinės.

Užklausos dėl papildomos informacijos

OlyBet gali susisiekti su žaidėju tiesiogiai ir pateikti prašymą gauti daugiau informacijos tam, kad galėtų patvirtinti piniginius pervedimus arba išmokėti akcijose laimėtus prizus.

Slapukų naudojimas

Kaupiant informaciją apie mūsų svetainės vartotojų elgesį mūsų svetainėje yra naudojami slapukai (cookies).

Internetiniai pavedimai

Internetas yra globalus ryšio tinklas, naudojimasis internetu bei privačių duomenų kaupimas yra neatsiejamas veiksmas tarptautiniu mastu. Tam tikra dalis duomenų gali būti perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Taip pat, naršydami mūsų svetainę bei komunikuodami su mumis elektroninėmis ryšio priemonėmis, jus sutinkate su nustatytomis duomenų naudojimo taisyklėmis.

Informacijos atskleidimas

Esame įpareigoti esant reikalui pateikti asmeninių žaidėjų duomenis, statymų istorijos, oficialių institucijų pareigūnams, lažybų organizacijoms, kitoms organizacijoms, įskaitant ir policiją, jei kyla pagrįsti įtarimai ar vykdomas tyrimas dėl sukčiavimo, pinigų plovimo, kitų neteisėtų veiksmų, kurie yra numatyti Estijos Respublikos įstatyminėje bazėje. 

Atitinkant oficialius, įstatymuose nustatytus reikalavimus ir norint atitikti vidaus rizikos valdymo procedūras, OlyBet pasilieka teisę asmens duomenis laikyti nustatytą laiką (įprastai 7 metus) po sąskaitos uždarymo. Visa ši informacija saugoma įmonės duomenų bazėse pagal Privatumo politikoje nustatytas sąlygas.

Vaikų apsauga nuo lošimų internete

OlyBet skiria ypatingą dėmesį nepilnamečių apsaugai. OlyBet nesuteiks galimybės nepilnamečiams (arba kitaip įstatymiškai netinkamo amžiaus) žaidėjams dalyvauti konkursuose bei registruoti tikrų pinigų sąskaitą. Susidarius situacijai, kai gaunama informacija apie naujos sąskaitos sukūrimą ir asmeniui neturint 21 metų amžiaus, OlyBet nedelsiant naikina tokio asmens sąskaitą, kartu su privačiais duomenimis. 

OlyBet siekia, kad tėvai ar globėjai internete laiką leistu kartu. Tokiu būdu galėtų kontroliuoti jų elgesį ir apsaugotų nuo galinčių atsirasti pavojų.

Teisė keisti Privatumo politikos nuostatas

OlyBet pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja juos patvirtinus ir paviešinus.