Naudojimosi taisyklės

Galutinio vartotojo licencinė sutartis

Šis susitarimas yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp kliento ir Olympic Casino Eesti AS. Šioje sutartyje  Olympic Casino Eesti AS ir partnerinės kompanijos, Olympic Casino Eesti AS įvardijamos  “OlyBet” pavadinimu, nebent nurodoma kitaip. Papildomai, kartu su šia sutartimi, prašome perskaityti mūsų privatumo politikos taisykles ir susipažinti su kita informacija, pateikiama mūsų tinklapyje.  
Prisijungiant prie OlyBet tinklapio lošimo paslaugų, OlyBet nori gauti patvirtinimą, kad jūs sutinkate laikytis ir įsipareigoti šio dokumento nuostatoms ir sąlygoms bei privatumo politikai.

Pagal galiojančius įstatymus, prieiga prie mūsų lošimų aplinkos leidžiama visiems žaidėjams, kuriems jau sukako 18 metų. Sporto lažybų paslauga galima naudotis sukakus 18 metų amžiaus, o pokerio ir kazino paslaugomis sukakus 21 metų amžiui. Visi žaidėjai turi atlikti amžiaus verifikacijos procedūrą. Jūs šiuo pripažįstate, kad jums yra žinomi skirtingi teisiniai reikalavimai skirtingose jurisdikcijose ir patvirtinate, kad jūsų žaidimas mūsų lošimo aplinkoje yra teisėtas, laikantis jūsų buvimo šalies įstatymų.

1. Programinės įrangos naudojimo teisės ir apribojimai

1.1 Pagal šią sutartį, OlyBet suteikia žaidėjui asmeninę ir neperleidžiamą teisę atsisiųsti, įdiegti ir vartoti Programinę įrangą, naudojimui OlyBet lošimo aplinkoje.

1.2 Ši licencija netaikoma tam tikrose teritorijose, kur yra teisiškai draudžiama: JAV, Amerikos Samoa, Guamas, Honkongas, Marianos Šiaurinės salos, Filipinai, Puerto Rikas, Taivanas, JAV Mergelių salos, Jungtinių Amerikos Valstijų mažosios nutolusios salos, Vietnamas, Izraelis, Nyderlandų Antilai, Bulgarija, Lenkija, Italija, Prancūzija, Turkija, Ispanija, Pietų Afrika, Šiaurės Korėja, Iranas, Kipras ir Jungtinė Karalystė.

1.3 OlyBet Programinė įranga yra licencijuota ir skirta asmeniniam žaidėjo vartojimui. Draudžiamas bet koks bandymas iššifruoti, modifikuoti, dekompiliuoti, perdaryti, išskaidyti ar kaip kitaip pakeisti programinę įrangą.

1.4   Programinė įranga ir išeitinis kodas, struktūra ir organizacija, įskaitant autorių teises, profesines paslaptis ir kitas teises, priklauso licencijos turėtojui OlyBet. Nepažeisdami įstatymų numatytų apribojimų, jūs negalite:

  • Kopijuoti, atkurti (reverse-engineer) arba išardyti Programinės įrangos ar kitaip pakeisti bet kurią jos dalį;
  • Bandyti įsilaužti į išeitinį kodą;
  • Parduoti, perduoti, sublicencijuoti, platinti ar nuomoti Programinę įrangą;
  • Padaryti Programinę įrangą prieinamą trečiosioms šalims per kompiuterių tinklą ar kitu būdu;
  • Naudoti programinę įrangą būdais, draudžiamais galiojančių įstatymų ar taisyklių.

1.5  Jūs sutinkate, kad jūs esate visiškai atsakingas už bet kokią žalą ir patirtas išlaidas, susijusias su neteisėtu naudojimusi programine įranga. Jūs privalote nedelsiant įspėti OlyBet apie bet kokį netinkamą naudojimą, jei tik apie tai sužinojote. Taip pat, jūs privalote pagal galimybes padėti OlyBet atliekant jūsų pateiktos informacijos pagrindu pradėtą tyrimą.

1.6 Prekių ženklas “OlyBet”, domenų vardai “www.olybet.com” ir “www.olybet.net”, taip pat ir kiti susiję prekių ženklai, paslaugų ženklai ar pavadinimai arba domenai, kurie yra naudojami tinklapyje ir Programinėje įrangoje, priklauso OlyBet. Papildomai, visas turinys   (vaizdai, paveikslėliai, grafikai, fotografijos, animacija, video, muzika, tekstas) priklauso OlyBet ir yra saugomi  autorių teisių. Jūs jokiomis aplinkybėmis negalite naudoti puslapio turinio be raštiško OlyBet sutikimo.

2. Garantijos

2.1 OlyBet neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės dėl jums siūlomų paslaugų. Jūs naudojatės Paslauga kokia ji yra ir mes nepateiksime jums jokių pareiškimų ar patvirtinimų  dėl jos kokybės, tikslingumo, išsamumo ar tikslumo.

2.2 Nepaisant to, kad mes iš savo pusės dedame visas pastangas pasiūlyti jums geriausios kokybės ir saugumo paslaugas, mes negalime garantuoti, kad paslauga nebus pertraukta ir be klaidų. Taip pat, mes negarantuojame, kad programinė įranga ir tinklapis neturi virusų, defektų ir kitų klaidų.

2.3 OlyBet neatsako jums ar jokiems tretiesiems asmenims už bet kokias išlaidas, patirtas dėl programinės įrangos defekto arba trūkumo.

2.4 OlyBet nėra atsakinga dėl bet kokių nusiskundimų, kilusių dėl lošimų paslaugų prieigos, veikimo, kokybės, galimų klaidų, pavyzdžiui, gramatinių ar programinių klaidų, ar kitų su žaidimų paslauga susijusių veiksnių.

3. Konfidencialumas

3.1 OlyBet tvarko asmens duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymų reikalavimus. OlyBet gali atskleisti asmens informaciją tik tada, kai klientas leidžia, arba jei to reikalaujama pagal įstatymą, arba valdžios institucijų sprendimu.

3.2 Programinėje įrangoje yra nevieša ir konfidenciali informacija, kuri yra adresuojama asmeniškai jums. Tai yra vertinga ir konfidenciali mums arba tiekėjui informacija. Kol naudojate programinę įrangą, jūs sutinkate:

3.3 Išlaikyti visą tokią konfidencialią informaciją paslaptyje;

3.4 Neatskleisti tokios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims ir naudoti tokią konfidencialią informaciją tik dalyvavimui internetinių lošimų aplinkoje.

3.5 Jūs taip pat sutinkate naudotis visomis protingomis priemonėmis, siekiant apsaugoti šią informaciją ir nuolatos išlaikyti jos konfidencialumą.

4. Žaidimų sąskaita

Prieš pradėdami naudotis paslauga ir nuolat kai jūs ketinate naudotis Paslauga, jūs teigiate, patvirtinate, pažadate ir sutinkate, kad:

4.1 Naudojantis šia paslauga, kyla rizika pralaimėti pinigus ir OlyBet jokiu būdu neatsako jums už patirtus nuostolius.

4.2 Jūs naudojatės šia Paslauga savo pasirinkimu, nuožiūra ir rizika.

4.3 Kad galėtumėte naudotis paslauga, iš jūsų reikalaujama suteikti mums tam tikrą asmeninę informaciją. OlyBet tvarko jūsų asmeninius duomenis mūsų privatumo politikos pagrindu.

4.4 Telekomunikacijų tinklas ir interneto ryšys, būtinas pasiekti ir naudotis paslauga, visiškai nepatenka į OlyBet atsakomybės ribas ir OlyBet neprisiims atsakomybės dėl ryšio praradimo, lėto veikimo, pajėgumų apribojimų ir kitų svarbių trūkumų, kurie turi tokį patį poveikį.

4.5 Jums sukako 18 ar daugiau ir pripažįstate, kad jūs neturite galiojančio galimybės lošti azartinius žaidimus ribojimo.

4.6 Jūs susipažinote su teisiniais dalyvavimo ir naudojimosi programine įranga lošimo aplinkoje aspektais jūsų jurisdikcijoje ir jūs užsitikrinote, kad jūs galite legaliai naudotis paslauga.

4.7 Mes pasiliekame teisę reikalauti iš klientų įrodyti jų tapatybę, amžių ir kitus kliento pateiktus duomenis, pavyzdžiui kreditinių kortelių ir tapatybės dokumentų kopijas. OlyBet taip pat pasilieka teisę rinkti, atnaujinti ir patvirtinti šią informaciją per trečiąją šalį. OlyBet išlaiko šią teisę visu santykių su klientu metu. Kliento atsisakymas įvykdyti šį reikalavimą bus laikomas sutarties pažeidimu. OlyBet turi teisę savo nuožiūra ir be jokių pasiaiškinimų, sustabdyti registracijos procesą ar panaikintą užpildytą registraciją.  

4.8 Ši paslauga skirta tik asmeniniam vartotojo naudojimui. Vartotojui leidžiama atlikti statymus tik savo paties asmeninei pramogai. Vartotojas jokiomis aplinkybėmis negali naudoti savo „tikrų pinigų sąskaitos“ OlyBet’e jokiems kitiems tikslams, nei šios paslaugos vartojimui. Vartotojas turi pateikti išsamią ir tikslią informaciją, pateikdamas savo duomenis OlyBet. Vartotojas privalo atnaujinti šią informaciją, jei per tą laiką duomenys pasikeitė.

4.9 Jei žaidėjas nesinaudoja paslaugomis ilgiau nei 5 metus, jo turima sąskaita yra automatiškai uždaroma ir registracijos duomenys sunaikinami.

5. Sutarties keitimai

5.1 OlyBet pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies ar pilnai pakeisti Sutartį ar jos dalį. Jei OlyBet pakeis Sutartį ar jos dalį, tuomet pakeista sutartis bus skelbiama OlyBet tinklapyje, o klientas bus informuojamas. Kitą kartą įeinant į lošimo aplinką, jei norės naudotis paslauga, klientas privalės sutikti su pakeitimais.

5.2 Jei klientas nesutinka su naujais terminais ir sąlygomis, jie privalo operatoriui atsiųsti rašytinį pranešimą apie sutarties nutraukimą, anksčiau nei pradedami taikyti nauji terminai ir sąlygos.

6. Saugumas

6.1 Olympic Casino Eesti AS yra įsteigta laikantis Estijos Respublikos įstatymų, licencijuota ir reglamentuota teikti internetinio lošimo paslaugą (lošimo aplinkoje adresu www.olybet.com).

6.2 Mes leidžiame prisijunti prie lošimo aplinkos tik per saugius tinklus, naudojant šifruotus vartotojo vardus ir slaptažodžius. Norėdami naudotis lošimo aplinka, jūs privalote atlikti saugaus prisijungimo procedūrą.

6.3 Jūs negalite naudoti lošimo aplinkos jokiems komerciniams tikslams ar kito asmens vardu. Jūs galite naudoti lošimo aplinką tik savo asmeniniams tikslams.

6.4 Jūs turite išlaikyti savo vartotojo vardą ir slaptažodį paslaptyje ir jų niekam neatskleisti. Jūs atsakote už visus sandorius, atliktus su jūsų teisingu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, o sandėriai, atlikti su jūsų teisingu vartotojo vardu ir slaptažodžiu laikomi galiojančiais.

6.5 Mes naudojame šiuo metu geriausias įmanomas priemones šifravimui vartotojo vardo ir slaptažodžio bei kitai asmeninei informacijai, kuri bus persiunčiama tarp kliento programos ir mūsų serverių, tuo apsaugodami ir žaidėjus ir mus, nuo trečiųjų šalių mėginimų manipuliuoti.

6.6 Jūs negalite mėginti įsilaužti į mūsų lošimo programinę įrangą ar kitaip apeiti mūsų saugumo sistemą. Jei mums kyla įtarimas, kad jūs mėginate atlikti anksčiau paminėtus veiksmus ar kitaip apeiti mūsų saugumo sistemos programinę įrangą, mes turime teisę nedelsiant nutraukti jūsų prieigą prie lošimo aplinkos ir užblokuoti jūsų sąskaitą. Mes pasiliekame teisę informuoti įgaliotas valdžios institucijas.

7. Mokėjimai

7.1 Jūs sutinkate, kad mes tvarkome visus sąskaitų finansinius sandorius. Jūs sutinkate, kad OlyBet pasilieka teisę sustabdyti visus mokėjimus, jei turi pagrindo manyti ar pagrįstai įtaria, kad jūs galite būti ar esate įtrauktas į sukčiavimo, slaptų susitarimų, neteisėtas ar nesąžiningas veiklas.

7.2 Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už visas kompiuterinės įrangos, telekomunikacijos tinklų ir interneto prieigos paslaugas, kurių jums reikia norint naudotis lošimo aplinka. Mes neatsakome už nuostolius, kilusius dėl interneto ar kitų telekomunikacijos paslaugų tiekėjų, kurių paslaugomis naudojotės pasijungdami į lošimo aplinką ar tinklapį.

7.3 Kiekvienas klientas visas su žaidėjo sąskaita susijusias operacijas turi atlikti asmeniškai. Visi su žaidėjo sąskaita susiję finansiniai sandoriai gali būti vykdomi tik per asmeninę banko sąskaitą, asmeninę vardinę kreditinę kortelę, asmeninę e-piniginę arba asmeniškai per Olympic Casino Eesti AS kasininkus antžeminiuose kazino.

7.4  Jūs pripažįstate, kad mūsų atsitiktinių skaičių generatorius priima sprendimus dėl kazino lošimų ir pokerio programinės įrangos, OlyBet lošimo aplinkoje ir sutinkate su visų šių lošimų rezultatais. Jūs sutinkate, kad jei nutiks retai pasitaikanti divergencija tarp programinės įrangos ir lošimų serverio, tuomet pirmenybė bus teikiama lošimo serveryje pasirodžiusiam rezultatui. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mūsų įrašai bus pagrindinis įrodymas, nustatant jūsų dalyvavimo sąlygas ir aplinkybes, kazino ir pokerio lošimo situacijose lošimų aplinkoje.

7.5 OlyBet pasilieka teisę užlaikyti 3,5% nuo išmokėjimo sumos banko mokesčiams padengti, jei žaidėjas nori išsiimti pinigus nesužaidus už įmokos sumą bent vieną kartą. 5 kartų statymų atlikimai galioja žaidimams, esantiems "Stalo žaidimų" ir "Video pokerio" skyriuose.

7.6 Pinigai pervedami iš OlyBet sąskaitos per 1-5 darbo dienas.

8. Skundai

8.1 Apeliacijos, pavyzdžiui dėl mokėjimo klaidų arba dėl neapmokėtų laimėjimų turi būti pateikti OlyBet raštu per 30 dienų nuo to laiko, kai problema iškilo arba turėjo būti pastebėta.

8.2 Klientas visada turi galimybę uždaryti savo žaidėjo sąskaitą, pateikdamas atitinkamą prašymą. Taip pat įmanoma naujai atidaryti žaidėjo sąskaitą tuoj pat po atitinkamo prašymo pateikimo. Neįmanoma uždaryti sąskaitos, turint tikslą nustatyti lošimo ribas.  Lošimo ribų nustatymo galimybės yra aprašytos atskirai tinklapyje www.olybet.com, atsakingo lošimo skyriuje.

8.3 Jei klientas aptinka klaidą OlyBet sistemoje, susijusią su lošimo ribų patikra, tuomet jie privalo tučtuojau informuoti operatorių. Operatorius jokiu atveju nebus atsakingas dėl statymų, kuriuos klientas padarė jau nustatęs lošimo ribas.

9. Apribojimai

9.1 Jei vartotojas pažeidžia šią Sutartį iš dalies ar visumoje, OlyBet pasilieka teisę imtis tinkamų priemonių prieš tokius veiksmus, atitinkamai nusižengimui, taip pat ir nutraukti Sutartį, blokuoti paslaugos prieigą, užšaldyti ar konfiskuoti sąskaitos lėšas ar dėl tokio vartotojo kreiptis į teismą.

9.2 Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant neapdairumą, OlyBet neatsako už jokius specifinius, netiesioginius ar šalutinius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, kilusius dėl verslo pelno nuostolių, verslo veiklos sutrikimo, verslo informacijos praradimo ar kitų materialinių nuostolių), kilusių dėl naudojimosi (ar netinkamo naudojimosi) Paslauga, net jei OlyBet iš anksto žinojo apie tokios galimos žalos galimybes.

9.3 Jei kiltų nesutarimai dėl statymo ar laimėjimo dydžio, OlyBet sprendimas yra galutinis ir privalomas. OlyBet pasilieka teisę pagrįstai sustabdyti visus išmokėjimus ar laimėjimus, kol laimėjusio asmens tapatybė bus tinkamai patikrinta, taip siekiant užtikrinti, kad laimėjimo suma bus išmokėta tinkamam asmeniui. Šiam tikslui OlyBet pasilieka teisę reikalauti, kad jūs pateiktumėte mums notaro patvirtintą Tapatybės kortelę arba kokį nors sertifikuotą tapatybės dokumentą, atitinkamai jūsų jurisdikcijoje taikomam įstatymui.

9.4 OlyBet siūlo ir reklamuoja akcijas, premijas ir kitus specialius pasiūlymus. Kiekvienam tokių pasiūlymų bus taikomi specialūs terminai ir sąlygos, galiojančios tam tikrą ribotą laiką. Kartu su specifiniais minėtų akcijų, premijų ir specialių pasiūlymų terminais, OlyBet pasilieka teisę sulaikyti bet kokią išimamą sumą iš jūsų sąskaitos, kuri viršytų jūsų pradinį depozitą. Papildomai, mes pasiliekame teisę sulaikyti ar kitaip atmesti arba atšaukti kiekvieną mokėjimą ar laimėjimo sumą, jei paaiškės, kad jūs pažeidėte premijų, akcijų ar asmeninių pasiūlymų sąlygas.

9.5 OlyBet pasilieka teisę daryti pakeitimus, susijusius su žaidimo paslauga, taip pat ir tam tikrais atvejais tobulinti žaidimo taisykles, kliento iš anksto neįspėjus. Informacija apie visus pokyčius bus skelbiama OlyBet tinklapyje.

10. Klientų aptarnavimo tarnyba

10.1 OlyBet klientai gali bendrauti su klientų aptarnavimo tarnyba per realaus laiko pokalbius OlyBet tinklapyje, tiek prieš prisijungdami prie tinklapio, tiek jau prisijungus. Pokalbis, vykęs iki prisijungimo, yra neįgaliojantis ir informacinis. Prisijungus, pokalbis tampa personalizuotu, o klientų aptarnavimo tarnybos operatorius gali atsižvelgti į žaidėjo pageidavimus kaip į jų asmeninių ketinimų pareiškimus.

10.2 OlyBet klientų aptarnavimo tarnybos operatorius neprivalo aptarnauti kliento, kuris bendrauja nepadoriai, rasistiškai, grasinančiai. Operatorius turi teisę iš anksto neįspėjus tokiam klientui išjungti galimybę naudotis pokalbių lango paslauga.

10.3  OlyBet klientų aptarnavimo tarnyba prašo atsižvelgti į tai, kad pokalbių lange siūlomas bendravimas yra greitoji klientų aptarnavimo priemonė, kuri naudojama tuo pačiu metu daugybei aptarnaujamų klientų ir taip bendraujant, didėja klaidų darymo galimybės. Detalias užklausas reikia siųsti el-paštu: support@olybet.com.

Ši Galutinio vartotojo licencinė sutartis buvo išversta iš anglų kalbos. Iškilus ginčams bazine laikoma angliška šios sutarties versija.