Kaip atlikti FreeBet statymą
Taisyklės ir sąlygos

 • 1

  Pasirinkite įvykio baigtį

  Ir spauskite ant koeficiento

 • 2

  Įjunkite "FreeBet" funkciją

 • 3

  Pasirinkite statymo sumą

 • 4

  Ir atlikite statymą

 • Įsitikinkite, jog atliekamas FreeBet statymas atitinka sąlygas.
 • Jei nesate tikri, su sąlygomis galite susipažinti taisyklėse.
 • FREEBET tai yra tam tikros vertės pavienis statymas, kurį klientas gali įsigyti pritaikius nuolaidą už 0,01 EUR.

 • 1

  Pasirinkite įvykio baigtį

  Ir spauskite "LAŽYBOS"
 • 2

  Pasirinkite "FreeBet" bei statymo sumą

 • 3

  Ir atlikite statymą

 • Įsitikinkite, jog atliekamas FreeBet statymas atitinka sąlygas.
 • Jei nesate tikri, su sąlygomis galite susipažinti taisyklėse.
 • FREEBET tai yra tam tikros vertės pavienis statymas, kurį klientas gali įsigyti pritaikius nuolaidą už 0,01 EUR.

Taisyklės:

 1. Žemiau pateikiamos bendrosios FREEBET taisyklės, nebent konkrečioje akcijoje ar pasiūlyme nurodytos kitos taisyklės. Jei konkrečių akcijų ar pasiūlymų taisyklėse nėra nurodyta kitaip, tuomet taikomos žemiau nurodytos bendrosios taisyklės.
 2. FREEBET statymas gali būti atliktas už bet kurio lažybų įvykio baigtį.
 3. Gali būti atliktas iki varžybų pradžios arba varžyboms gyvai, ir tik kaip pavienis statymas.
 4. Gali būti nustatomi apribojimai dėl FREEBET statymo atlikimo kažkuriai sporto šakai, lygoms ar įvykiams. Tokiais atvejais ribojimai nurodomi konkrečios akcijos taisyklėse.
 5. Minimalus lažybų įvykio koeficientas atliekant FREEBET statymus turi būti 1.6, nebent nurodyta kitaip.
 6. Minimali galima FREEBET vertė yra 1 EUR (lošėjas negali įsigyti FREEBET, jei vertė kurią jis turi teisę įsigyti yra mažesnė nei 1 EUR), nebent nurodyta kitaip.
 7. Atlikti FREEBET statymus galima kitą darbo dieną, nebent nurodyta kitaip.
 8. Atlikti FREEBET statymus galima per 5 dienas nuo suteikimo, nebent kliento paskyroje "Mano Statymai", "Bonuses" (virš lažybų kortelės) nurodyta kitaip.
 9. Už atliktus FREEBET statymus nauji FREEBET nėra suteikiami. Sąlygas atitinkantys statymai turi būti atlikti iš kliento pinigų papildyto balanso.
 10. Atliekant FREEBET negali būti pasinaudota jokia kita akcija ar pasiūlymu.
 11. FREEBET statymo vertė neįskaičiuojama į jokius grąžinimus (pvz. atšauktiems statymams). FreeBet statymo vertė x koeficientas - FreeBet statymo vertė = Laimėjimai iš FreeBet statymo.
 12. FREEBET statymų laimėjimai išmokami tikrais pinigais, kurie pridedami prie išgryninamo lošėjo sąskaitos likučio be jokio peržaidimo reikalavimo.
 13. FREEBET statymo vertė negali būti iškeista į pinigines lėšas ir negali būti atsiimta iš paskyros balanso.
 14. Jei atliktas FREEBET statymas yra atšauktas ar grąžintas, tuomet FREEBET užskaitomas negaliojančiu ir nėra grąžinamas ar suteikiamas pakartotinai.
 15. Pasibaigus terminui nurodytam akcijos taisyklėse, FREEBET statymai negali būti atliekami.
 16. Lošėjas negali įsigyti FREEBET, jei lošėjui ribojama maksimali statymo suma yra mažesnė nei įsigyjamo FREEBET statymo vertė.
 17. „OlyBet“ pasilieka teisę bet kuriam klientui ar klientų grupei neleisti pasinaudoti pasiūlymu vadovaudamiesi reglamentu.
 18. FREEBET tai yra tam tikros vertės pavienis statymas, kurį klientas gali įsigyti pritaikius nuolaidą už 0,01 EUR.